800 v.Chr – 500 n.Chr. | De Oudheid

De (antieke) Oudheid wordt binnen de architectuur gezien als de bakermat van de Westerse architectuur. Tijdens mijn studie werd het vak Architectuurgeschiedenis gegeven. Door een fantastische docent waar echt iedereen doodstil naar zat te luisteren (lees: een...